Počítačové centrum  
       
       

Adresa:

Počítačové centrum FEI
Park Komenského 6
042 00 Košice

 

Telefón:

+421 55 602 4006

 

Fax:

+421 55 602 2249

 

E-mail:

pc@fei.tuke.sk