Počítačové
centrum  
       
       
Vedúci PC FEI


prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
klapka 4005
E-mail
 
Zástupca vedúceho

Ing. Eva Chovancová, PhD.

klapka 2676
E-mail
Sekretariát

Mgr. Lucia Kapitančíková

klapka 4006
E-mail

Oddelenie programových prostriedkov


Ing. Ján Hurtuk, PhD.
Referát informačných syst.
klapka 2662
E-mail

Ing. Peter Popovec
Referát počítačových sietí
klapka 3180, 7218
E-mail

Ing. Jana Trelová
Referát informačných syst.
klapka 3020, 7219
E-mail
   
 

Oddelenie technických a prevádzkových prostriedkov


Ing. Ľubomír Hodulík
Referát technických prostriedkov
klapka 3019, 3177
E-mail

Bc. Matej Kostráb
Referát prevádzky a dispečingu
klapka 3103
E-mail
 
Henrieta Marchevská
Referát prevádzky a dispečingu
klapka 3179
E-mail

Ľuboslav Šuták
Referát prevádzky a dispečingu
klapka 4007
E-mail


Ing. Norbert Ádám, PhD.
klapka 2839
E-mail

Ing. Anton Baláž, PhD.
klapka 3022
E-mail
 

doc. Ing. Peter Drotár, PhD.
klapka 2923
E-mail

doc. Ing. Juraj Gazda, PhD.
klapka 2923
E-mail

Ing. Máté Hireš
klapka 2662
E-mail
 
 
Ing. Martin Štancel
klapka 2660
E-mail
 
Ing. Branislav Madoš, PhD.
klapka 3023
E-mail

Ing. Marek Ružička
klapka 2662
E-mail
 

Ing. Zuzana Dankovičová
klapka 2661
E-mail

Ing. Zuzana Biľanová
klapka 2661
E-mail