Počítačové centrum  
       
       

Učebňa PC 1

Vybavenie: 28 stoličiek, 28 počítačov napojených na terminálový server.

Veľkokapacitná učebňa slúži prevažne na výučbu základov elektroniky a programovania pre študentov 1. ročníka.

Kontakt: Ing. Matúš Uchnár (2661)


Učebňa PC 2

Vybavenie: 20 stoličiek, 20 počítačov.

Kontakt: Ing. Matúš Uchnár (2661)


Učebňa PC 3 (Laboratórium bezpečnosti počítačových sietí)

Vybavenie: 18 stoličiek, 18 počítačov

Kontakt: Ing. Anton Baláž, PhD. (3022)


Učebňa PC 5

Vybavenie: 59 stoličiek, bez počítačov.


Učebňa PC 6

Vybavenie: 58 stoličiek, bez počítačov.


Učebňa PC 12

Vybavenie: 24 stoličiek, bez počítačov.


Učebňa PC 13

Vybavenie: 26 stoličiek, bez počítačov.


Učebňa PC 14

Vybavenie: 20 stoličiek, 20 samostatných počítačov

Učebňa slúži prevažne na výučbu technickej dokumentácie v elektrotechnike pre študentov 1. ročníka.

Kontakt: Ing. Matúš Uchnár (2661)


Učebňa PC 15

Vybavenie: 28 stoličiek, bez počítačov.


Učebňa PC 16

Vybavenie: 32 stoličiek, 24 samostatných počítačov.

Kontakt: Ing. Matúš Uchnár (2661)


Učebňa PC 17 (Laboratórium Hospodárskej informatiky)

Vybavenie: 27 stoličiek, 24 samostatných počítačov.

Kontakt: Ing. Matúš Uchnár (2661)


WWW stránka FEI

Webová stránka fakulty určená pre študentov, uchádzačov o štúdium, zamestnancov ako aj širokú verejnosť.

Kontakt: Ing. Ján HUrtuk (3182)


Elektronický Archív FEI

Využíva sa na archiváciu elektronických dokumentov katedier a pracovísk fakulty.

Kontakt: Ing. Ján Hurtuk (3182)


Časopis AEI

Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ktorý fakulta štvrťročne vydáva od roku 2001.

Kontakt: Ing. Lenka Ličková (4006), Bc. Katarína Kubišová (4006)


Ranné služby (od 7:30): 
Pondelok:  Ing. Ján Hurtuk (2662)
Utorok:  Ing. Juraj Mihaľov (2662)
Streda:  Ing. Matúš Uchnár (2661)
Štvrtok:  Ing. Ján Juhár (2660)

V priestoroch Počítačového centra je dostupnosť WiFi siete eduroam, študenti môžu v miestnostiach bez počítačov používať na výučbu vlastné prenosné počítače.