Počítačové centrum  
       
       

Učebňa PC 1

Vybavenie: 28 stoličiek, 28 počítačov.
(Aktualizované 10.9.2019)

Kontakt: Ing. Ján Hurtuk, PhD. (3023)


Učebňa PC 2

Vybavenie: 20 stoličiek, 20 počítačov.
(Aktualizované 10.9.2019)

Kontakt: Ing. Ján Hurtuk, PhD. (3023)


Učebňa PC 3 (Laboratórium bezpečnosti počítačových sietí)

Vybavenie: 18 stoličiek, 18 počítačov
(Aktualizované 10.9.2019)

Kontakt: Ing. Anton Baláž, PhD. (3022)


Učebňa PC 5

Vybavenie: 63 stoličiek, bez počítačov.
(Aktualizované 10.9.2019)


Učebňa PC 6

Vybavenie: 55 stoličiek, bez počítačov.
(Aktualizované 10.9.2019)


Učebňa PC 12

Vybavenie: 25 stoličiek, bez počítačov.
(Aktualizované 10.9.2019)


Učebňa PC 13

Vybavenie: 26 stoličiek, bez počítačov.
(Aktualizované 10.9.2019)


Učebňa PC 14

Vybavenie: 20 stoličiek, 20 počítačov
(Aktualizované 10.9.2019)

Kontakt: Ing. Ján Hurtuk, PhD. (3023)


Učebňa PC 15

Vybavenie: 27 stoličiek, bez počítačov, projektor.
(Aktualizované 10.9.2019)


Učebňa PC 16

Vybavenie: 24 stoličiek, 24 počítačov.
(Aktualizované 10.9.2019)

Kontakt: Ing. Ján Hurtuk, PhD. (3023)


Učebňa PC 17 (Laboratórium Hospodárskej informatiky)

Vybavenie: 24 stoličiek, 24 počítačov.
(Aktualizované 10.9.2019)

Kontakt: Ing. Ján Hurtuk, PhD. (3023)


WWW stránka FEI

Webová stránka fakulty určená pre študentov, uchádzačov o štúdium, zamestnancov ako aj širokú verejnosť.

Kontakt: Ing. Ján Hurtuk, PhD. (3023)


Elektronický Archív FEI

Využíva sa na archiváciu elektronických dokumentov katedier a pracovísk fakulty.

Kontakt: Ing. Ján Hurtuk, PhD. (3023)


Časopis AEI

Medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ktorý fakulta štvrťročne vydáva od roku 2001.

Mgr. Lucia Kapitančíková (4006)V priestoroch Počítačového centra je dostupnosť WiFi siete eduroam, študenti môžu v miestnostiach bez počítačov používať na výučbu vlastné prenosné počítače.